Prawo administracyjne

  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej,
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie wniosków i pism,
  • doradztwa w zakresie prawa administracyjnego.