Prawo cywilne

  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości,
  • sprawy z zakresu prawa lokalowego i sprawa spółdzielczego,
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy o zniesienie współwłasności,
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego.