Prawo karne

  • obrona w procesie karnym przed sądami,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych i oskarżonego w postępowaniu przed organami administracji skarbowej,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa karnego.