Prawo pracy i ubezpieczeń

  • opracowywanie i opiniowanie umów o pracę,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami pracy,
  • dochodzenie należności z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, itp.
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • reprezentacja Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenie spraw przed organami ZUS oraz KRUS,
  • dochodzenie świadczeń rentowych, emerytalnych, zasiłków, itp.,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń.